Drumschool

J.L.Beeren

TARIEVEN EN VOORWAARDEN

 (per 31 augustus 2015)

Voor de verschillende lespakketten gelden de volgende tarieven:

Lespakket

Aantal lessen

Bedrag

 Kennismaking individueel, tot 21 jaar

5

           € 85,-

 Kennismaking individueel, vanaf 21 jaar *

5

          € 102,85

 Kennismaking duo

5

          € 65,-

 Vervolg Individueel, tot 21 jaar

10

          € 170,-

 Vervolg Individueel, vanaf 21 jaar *

10

          € 205,70

 Vervolg Duo

10

          € 130,-

Snuffelcursus

5

          € 50,-

Voor losse lessen gelden de volgende tarieven:

Losse les

Aantal lessen

Bedrag

 Individueel, tot 21 jaar

1

          € 20,-

 Individueel, vanaf 21 jaar *

1

          € 24,20

* voor leerlingen vanaf 21 jaar moet wettelijk 21% btw in rekening worden gebracht. De genoemde bedragen zijn reeds inclusief btw

Voorwaarden:

  1. Alle lessen duren een half uur.
  2. Voor de betaling van elk lespakket ontvang je van Drumschool J.L.Beeren een factuur.
  3. Het factuurbedrag dient te zijn overgemaakt vóórdat de eerste les van het pakket zal plaatsvinden.
  4. Er wordt elke week les gegeven, met uitzondering van feestdagen en vakantiedagen volgens het schoolvakantierooster regio zuid.
  5. Als je geen nieuw pakket wil, dien je dat uiterlijk twee weken voor het eind van het lopende pakket te laten weten. Anders krijg je automatisch een factuur voor een vervolgpakket van 10 lessen.
  6. Als de docent verhinderd is krijg je dit zo snel mogelijk te horen. Alle lessen worden dan een week doorgeschoven.
  7. Als de docent door langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid 4 of meer aaneensluitende lessen geen les zal kunnen geven, wordt er een vervangende docent gezocht of vindt er restitutie plaats van het betaalde lesgeld voor die lessen.
  8. Als je zelf verhinderd bent dien je je zo snel mogelijk, maar in ieder geval vóór aanvang van de les, telefonisch bij de docent af te melden. Bij tijdige afmelding wordt bekeken of de les die week kan worden ingehaald. Als dat niet mogelijk is, geldt het als gemiste les die voor rekening komt van de leerling.
  9. Als je door langdurige ziekte 4 of meer aaneensluitende lessen mist, vindt restitutie plaats van de helft van het lesgeld voor die gemiste lessen.
  10. Als je je hebt aangemeld voor duo-les maar er is nog geen geschikte medeleerling om een duo mee te vormen, dan kun je tijdelijk losse individuele lessen krijgen voor € 17,- per les. Als je dat niet wilt, dan wordt je op een wachtlijst geplaatst, totdat je aan een geschikte medeleerling kunt worden gekoppeld.